Moje wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i zależne jest od rodzaju świadczonej usługi, stopnia skomplikowania sprawy,  przewidywanego nakładu pracy. 

Poniżej przedstawiam najczęściej stosowane sposoby wynagrodzenia. 

Jeśli mają Państwo inną propozycję zachęcam do kontaktu – jestem elastyczny w zakresie ustalania zasad wynagrodzenia, a jego wysokość jest zawsze dobierana na poziomie dla Państwa akceptowalnym. 

Ryczałt

W zdecydowanej większości wypadków wynagrodzenie ustalane jest w formie ryczałtu za dane zlecenie - Klient zna z góry koszt sprawy. Co do zasady wynagrodzenie to jest płatne przed rozpoczęciem wykonywania zlecenie, jednakże możliwa jest jego płatność w ustalonych ratach. 

Ryczałt miesięczny

Forma rozliczenia stosowana przy stałej obsłudze prawnej. W ramach z góry określonego, stałego ryczałtu miesięcznego świadczę usługi w umówionym zakresie czasowym (np. 15 godzin miesięcznie). 

Premia za sukces (success fee)

Ze względu na obowiązujące zasady etyki radcy prawnego wynagrodzenie nie może być ustalone wyłącznie na zasadzie success fee. Przynajmniej jakaś część wynagrodzenia musi być ustalona w sposób niezależny od końcowego wyniku sprawy. Zastosowanie wynagrodzenia success fee w określonych sprawach pozwala jednak zmniejszyć wysokość wynagrodzenia niezależnego od wyniku sprawy do niezbędnego minimum.

 


 

  formularz kontaktowy